Helpdesk

Institute for Positive Health (iPH)

IPH-Logo.png

Websites: https://iph.nl/ en https://mijnpositievegezondheid.nl/

Net als het Institute for Positive Health (iPH, de organisatie achter Positieve Gezondheid) werkt Selfcare vanuit de hele mens, en niet vanuit een deel. Gezondheid is méér dan wat er (alleen) bij de huisarts gebeurt, of in het ziekenhuis, op het werk of bij de sportclub. De invloed van de mens op de eigen gezondheid is groot en niet alleen afhankelijk van anderen, zoals zorgprofessionals. IPH verwoordt dat zelf op deze manier:

EEN BREDERE KIJK OP GEZONDHEID, DIE MEER OPLEVERT Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen fiksen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

WAT IS POSITIEVE GEZONDHEID? Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

PERSOONLIJKE BENADERING In Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. Daarom wordt mensen gevraagd wat zij zélf het liefst willen veranderen. Je spreekt daarmee hun bron van veerkracht aan. Steeds meer professionals vinden in Positieve Gezondheid de sleutel om dat wat vastloopt in de zorg te verbeteren. Of het nu gaat om spreekuren, beleidskeuzes of de zorg voor patiënten.

HOE WERKT HET?

  1. Mensen kunnen met het Spinnenweb in kaart brengen hoe zij zelf hun gezondheid ervaren. Voel je je bijvoorbeeld tevreden, gelukkig of juist eenzaam? Lukt het je om de dagelijkse dingen te doen, zoals het huishouden? Beleef je nog plezier aan hobby’s of bezigheden?
  2. Hulpverleners en hun patiënten kunnen met die uitkomsten een heel ander gesprek voeren. Wat is voor ú echt belangrijk? Wat zou u willen veranderen?
  3. Hulpverleners bedenken samen met de patiënten wie (of wat) in de omgeving kan helpen om de situatie te verbeteren. De verschillende mogelijkheden maken de hulpverleners voor de patiënt zichtbaar en vindbaar.

 

IPH02-550.png

 

WAAR KOMEN WE POSITIEVE GEZONDHEID TEGEN? Op talrijke plekken krijgt Positieve Gezondheid invulling. Bijvoorbeeld binnen: Spreekuren, Beroepsprofielen, Behandelplannen, Keukentafelgesprekken, Beleidsplannen, Persoonsgerichte zorg, Behandelingen, Ouderenzorg, Jeugdhulpverlening, Wijkplannen, Intakegesprekken, Human resources, Preventieplannen, Wijkteams

WAT BRENGT HET? Positieve Gezondheid wordt breed omarmd. Begrijpelijk. Want Positieve Gezondheid brengt kansen met zich mee waar we met elkaar al enige tijd naar zoeken.

  • ZORGVERLENERS Professionals in zorg en welzijn hebben met Positieve Gezondheid meer in handen om: mensen veel meer in contact te brengen met hun kracht in plaats van ze aan te spreken op hun zwakte te focussen op een betekenisvol leven, in plaats van op gezondheid persoonsgerichte zorg te bieden en echt aan te sluiten op persoonlijke behoeften de regie bij de mensen zelf te laten en ze te helpen hun eigen beslissingen te nemen.
  • POLITICI EN BELEIDSMAKERS Ook krijgen politici, beslissers en beleidmakers met Positieve Gezondheid veel waardevols in handen. Met het nieuwe concept kunnen zij op een meer betekenisvolle manier richting geven aan het beleid en de inrichting van zorg. Het zal ze beter lukken om het aanbod in zorg en welzijn te laten aansluiten bij de vraag van mensen in hun gemeente, provincie, wijk of buurt. En ze hebben handvatten om het effect van dat beleid te meten.

  • BRUG TUSSEN ZORG EN WELZIJN Ook interessant: Positieve Gezondheid slaat een brug tussen zorg en welzijn. Daardoor zullen oplossingen niet langer als vanzelfsprekend en uitsluitend in het medische circuit worden gezocht. En weten uiteenlopende zorgorganisaties en maatschappelijke instellingen elkaar beter te vinden rond hetzelfde doel: meer mogelijkheden waarmee mensen een veerkrachtig en betekenisvol leven kunnen leiden.

BIO MACHTELD Machteld Huber is van oorsprong huisarts. Tijdens eigen ervaring met ziekte ontdekte ze dat haar herstel actief en positief kon beïnvloeden. Zij besloot meer aandacht te gaan richten op ‘gezondheidsbevordering’. Enerzijds werd zij onderzoeker, op het Louis Bolk Instituut in Driebergen, en anderzijds ging zij werken met ernstig beschadigde mensen. Zij ontwikkelde een nieuw, dynamisch concept van gezondheid, dat zij uitwerkte tot het brede begrip ‘Positieve gezondheid’, waar zij in 2014 op promoveerde. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. Daarmee biedt dit nieuwe gezondheidsconcept een alternatief voor de definitie van de World Health Organisation (WHO). IPH-Huber.png

 

BIO CARL Carl Verheijen (1975) begon zijn studie geneeskunde in 1993 in Utrecht. Hij schaatste van 1997 – 2010 als professional op het hoogste niveau en behaalde 2 bronzen medailles bij de Olympische Spelen van Turijn en is hij vijf maal wereldkampioen geworden. In 2003 heeft hij zijn doctoraal geneeskunde behaald en in 2013 zijn MBA. Vanaf 2011 t/m 2016 was hij werkzaam bij de Nijkerkse gezondheidscentra, eerst bij de De Nije Veste en later ook bij GC Corlaer als algemeen directeur. 

IPH-Verheijen.png Carl is bestuurslid van de atletiekunie en is ambassadeur van Alles is Gezondheid en Fonds Gehandicapten Sport. Ook heeft hij als Chef de Mission de jeugd Olympische Winterspelen in 2012 en 2016 begeleid. Sinds 1 januari 2017 is hij mede-directeur van iPH (Institute for Positive Health) en wil hij de beweging van positieve Gezondheid in Nederland verder voortstuwen. 

 

BIO IPH Institute for Positive Health (iPH) is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid. De stichting is opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van het gedachtegoed. Het instituut wil de beweging die ontstaan is rond Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. Zo maken we met elkaar van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld, een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook ter wereld.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk