Helpdesk

Kan ik mijn gegevens geautomatiseerd naar mijn arts sturen?

Voor overleg met uw huisarts of medisch specialist kan het voor uw arts interessant zijn om te kunnen beschikken over uw historische meetgegevens omdat uw arts meestal zelf over veel minder meetgegevens van uw lichaam beschikt.

U kunt altijd een print maken en die aan uw arts geven, of een print naar haar of hem mailen. Uw meetgegevens geautomatiseerd doorsturen naar uw arts kan om de volgende redenen nog niet:

  1. Er moet een technische koppeling gemaakt worden tussen Selfcare en de computer van uw arts. Dat werkt op dezelfde manier als de koppeling tussen de leverancier van uw sensor en Selfcare. Die koppeling is er nog niet, maar daar wordt aan gewerkt. Naar verwachting zal die er begin 2016 zijn.
  2. Naast de technische koppeling van Selfcare, moet de leverancier van het computersysteem van uw arts die koppeling accepteren en tot stand brengen. Daar heeft Selfcare uiteraard geen invloed op, maar uw arts in beperkte mate wel.
  3. Of uw eigen arts vervolgens van die koppeling gebruik wil maken, is aan haar of hem. Ook daar heeft Selfcare geen invloed op, maar u wel.

Lees onze Nieuwsbrief om op de hoogte te blijven over het geautomatiseerd door kunnen sturen van uw meetgegevens naar uw arts.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk