Helpdesk

Is er een maximale bovengrens en een minimale ondergrens?

U kunt de grenswaarden zelf instellen. U draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. Selfcare legt u geen grenzen op, want we gaan er van uit dat u verantwoord omgaat met de mogelijkheden die wij aanbieden. Er is maar één persoon die u benadeelt als u grenzen veel te hoog of veel te laag instelt: dat bent u zelf.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk