Helpdesk

Wat betekenen de verschillende symbolen in mijn grafiek?

In uw grafieken kunt u de volgende symbolen tegenkomen:

  • Een cirkel ◯: dit is een meetwaarde die automatisch in de grafiek terecht is gekomen.
  • Een vierkant ▢: dit is een meetwaarde die door u handmatig is ingegeven.
  • Een pijl ▷: dit markeert de overgang van de meetwaarden van een 'oude' sensor die is vervangen door een 'nieuwe' sensor.
  • Een gele lijn: het gemiddelde van meetwaarden van andere gebruikers van Selfcare uit uw leeftijdscategorie. In Beheer > Mijn gegevens hebt u aangegeven dat u deze gemiddelde lijn in uw grafiek wilt zien.
  • De gekleurde cirkel ◯: dit is een meetwaarde met een opgeslagen opmerking erbij.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk