Helpdesk

Kan ik een sensor samen met iemand anders gebruiken?

Verreweg de meeste sensoren zijn aan één persoon gekoppeld. Die sensoren kunnen dus maar door één persoon gebruikt worden. Als een tweede persoon die sensor ook gebruikt, worden de meetwaarden bij de eerste persoon opgeteld. De sensor weet immers niet dat iemand anders de sensor gebruikt.

Er zijn echter enkele uitzonderingen. In de lijst van aan Selfcare koppelbare sensoren is onder andere aangegeven 'Geschikt voor aantal gebruikers'. Daar kunt u zien of een sensor door meer dan één persoon gebruikt kan worden.

Hoe werkt dat? Nemen we een weegschaal als voorbeeld en laten we aannemen dat moeder en dochter beiden gebruik maken van die weegschaal die in de badkamer staat. Meerdere leveranciers hebben het mogelijk gemaakt dat meerdere personen van die weegschaal gebruik kunnen maken én dat elke gebruiker als een unieke persoon herkend wordt. In de handleiding van de betreffende sensor leest u meer daarover. Standaard is het zo geregeld dat de meetwaarden van de personen die gebruik maken van die deelbare sensor allemaal op de website van de leverancier te vinden zijn. 

Om die meetwaarden per persoon in Selfcare binnen te kunnen halen, moeten de gegevens van de moeder en de dochter apart benaderbaar zijn. Anders weet Selfcare niet welke gegevens bij de moeder en welke meetgegevens bij de dochter horen. Om dit te kunnen bereiken, moet u op de website van de leverancier van de sensor de account splitsen in twee accounts. Hoe u dat kunt doen, leest u op de website van de leverancier.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk