Helpdesk

Waarom is Selfcare niet gratis?

De eerste 30 dagen kunt u Selfcare gratis uitproberen. Na die proefperiode kunt u tegen een kleine maandelijkse vergoeding het abonnement voortzetten. In dit artikel leest u daar meer.

Het gratis PGO laat nog even op zich wachten

Vanaf 1 juli 2020 hebben patiënten wettelijk recht op elektronische inzage en afschrift van hun medisch dossier. Ook al is ons systeem hier op dit moment klaar voor, niet alle zorgsystemen zoals dat van ziekenhuizen en apotheken hebben de "elektrische poorten" gereed voor gegevensuitwisseling. Als PGO zijn we afhankelijk van deze vorderingen binnen de zorgsystemen van bijvoorbeeld het ziekenhuis of lab voor de medische informatie (input). De verwachting is dat eind van 2020 de meeste huisartsen zijn aangesloten op het PGO. Maar het gaat nog wel even duren voordat dit voor alle zorgverleners geldt en gegevens ook gedeeld kunnen worden.

MedMij (https://selfcare4me.com/medmij/) is een organisatie om hierover in de gaten te houden zodat je als eindgebruiker precies weet wanneer jij gratis gebruikt kunt maken van het PGO. 

Het PGO is gratis, toch?

Conform de volgende regeling zal het PGO voor jou als eindgebruiker gratis zijn: https://wetten.overheid.nl/BWBR0041144/2018-08-01

Selfcare is méér dan een PGO volgens deze omschrijving. Selfcare biedt namelijk naast de verbinding met zorgaanbieders (lees: gratis PGO) ook connecties met wearables, coaching, gamification en andere onderdelen. Daarnaast is Selfcare een door MedMij gecertificeerd PGO, maar er zijn slechts enkele zorgaanbieders die ook door MedMij gecertificeerd zijn waardoor u via Selfcare nog geen data kunnen ophalen bij zorgaanbieders. Dit alles leidt er toe dat:

1. Er nog geen data getoond kan worden waarvoor de overheid haar subsidie bedoeld heeft. (Voor de helderheid: Selfcare onvangt dus ook nog geen subsidie van de overheid hiervoor.)
2. Wij een vergoeding vragen voor die extra onderdelen, dus buiten de omschrijving van een PGO vallen.

Als we Selfcare voor een langere periode gratis zouden aanbieden, heeft Selfcare andere bronnen van inkomsten nodig. Advertenties laten plaatsen op onze website en in onze app, en het verkopen van uw (geanonimiseerde) meetgegevens zijn daarbij enkele mogelijkheden. Dit gaat echter in tegen waar Selfcare voor staat: een veilige omgeving voor een langer gezond en vitaal leven waarbij uw privacy gewaarborgd is. Uw gegevens zijn immers geen handelswaar. Daarom rekent Selfcare een kleine maandelijkse vergoeding.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk