Helpdesk

Hoe gaat Selfcare om met de nieuwe wetgeving?

Vanaf 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese Privacywetgeving GDPR (ook bekend onder de naam AVG) uit 2016 gehandhaafd. In deze wet zijn de rechten van Europese burgers op het gebied van de privacy verbeterd*. De privacyverklaring van Selfcare vindt u hier.

Selfcare voldoet uiteraard aan de nieuwe wetgeving. Selfcare heeft daarvoor de volgende stappen op de volgende wettelijk vastgelegde onderwerpen doorlopen:

 1. Recht van betrokkenen: de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) / GDPR (General Data Protection Regulation) geeft meer rechten aan de burgers van Europa. Uiteraard eerbiedigt Selfcare deze rechten.
  Lees hier wat die rechten zijn (Autoriteit Persoonsgegevens) of kijk verder bij de CBPL.
 2. Overzicht verwerkingen: onder de AVG heeft elke organisatie een verantwoordingsplicht, wat inhoudt dat wij moeten kunnen aantonen dat onze organisatie in overeenstemming met de AVG handelt. Het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten is onderdeel van de verantwoordingsplicht. Selfcare heeft haar verwerkingsactiviteiten gedocumenteerd. Dat was niet moeilijk, omdat Selfcare zelf geen persoonsgegevens verzamelt, maar dat alleen de klanten van Selfcare dat doen.
  Verder lezen over dit onderwerp? Kijk dan hier (Autoriteit Persoonsgegevens).
 3. Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht uw eigen gegevens mee te nemen en op een andere website te plaatsen. Dat doet u bij Selfcare door uw gegevens te downloaden. Hoe doet u dat? Lees hier verder.
  Wilt u meer weten over dit onderwerp? Klik dan hier (Autoriteit Persoonsgegevens).
 4. Recht op inzage: iedereen die gebruik maakt van Selfcare heeft het recht de gegevens die wij over die persoon bewaren in te zien. Dat is bij Selfcare heel simpel: Selfcare legt zelf helemaal geen gegevens over haar klanten vast. Dus alles wat wij over u bewaren, hebt u zelf vastgelegd. En ja, u hebt daar op elk moment van de dag toegang toe.
  Meer lezen? Klik dan hier (Autoriteit Persoonsgegevens) of hier (CBPL).
 5. Recht op correctie en verwijdering: binnen de nieuwe wetgeving heeft iedereen het recht op correctie en verwijdering van de gegevens die over iemand worden verzameld. Bij Selfcare hebt u dat recht uiteraard ook: het zijn uw gegevens, en u kunt op elk moment van de dag zelf uw gegevens aanpassen of verwijderen.
  Meer weten over dit onderwerp? Klik dan hier (Autoriteit Persoonsgegevens).
 6. Privacy by design: vanaf de start van Selfcare hebben wij er voor gekozen om de privacy van onze klanten voorop te zetten. Dat wordt ook wel 'privacy by default' genoemd. Dat betekent dat de standaardinstellingen van Selfcare de maximale privacy bieden. 
  Verder lezen over dit onderwerp? Kijk dan hier (Autoriteit Persoonsgegevens).
 7. Privacy by default: standaard zijn er geen 'kleine letters' of onduidelijke formuleringen (graag horen we van u als u dat niet met ons eens bent) of 'gaan we er van uit dat u het met ons eens bent, tenzij u anders beslist'. Niets van dat alles, met uitzondering bij het aanmaken van een account waar we het willen ontvangen van onze nieuwsbrief default op 'aan' hebben gezet.
  Meer weten over dit onderwerp? Kijk dan hier (Justitia.nl).
 8. Toestemming: Selfcare mag alleen informatie over u opslaan als u daarvoor toestemming geeft. Omdat wij nooit uit onszelf informatie over u opslaan (zie ook bij 'Recht op inzage') vragen wij u niet om uw toestemming. Wat we wel vragen is of u het eens bent met onze Privacyverklaring.
  Meer informatie over dit onderwerp treft u hier aan (Autoriteit Persoonsgegevens).
 9. Meldplicht datalekken: datalekken moeten in veel gevallen gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens van het land waarin u woont. Wij gaan ervan uit dat in de meeste gevallen Selfcare zelf als eerste een lek zal aantreffen, als die er is. Als u een vermoeden van een datalek hebt, verzoeken wij u dat direct door te geven aan de Functionaris Gegevensbescherming van Selfcare: contactgegevens.
  Doorlezen over dit onderwerp? Kijk dan hier (Autoriteit Persoonsgegevens).
 10. Bezwaar maken: hebt u een bezwaar tegen de manier waarop Selfcare met uw gegevens omgaat? Lees dan hier verder hoe u dit aan ons kenbaar kunt maken (en wat u kunt doen als u het niet met ons eens bent).
  Algemene informatie over dit onderwerp treft u hier aan (Autoriteit Persoonsgegevens).

*) Lees hier verder voor meer informatie over dit onderwerp op de website van:

Lees hier verder als u een klacht hebt over de manier waarop Selfcare met uw privacy omgaat. Wilt u weten hoe Selfcare uw gegevens beschermt? Klik dan op deze link.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk