Helpdesk

Hoe kan ik het toesturen van berichten stopzetten?

Als u weekberichten van uw coach over een bepaald meettype (hartslag, bloeddruk, gewicht, enz.) of directe berichten als uw meetwaarde een bovengrens heeft overschreden wilt stopzetten, gaat u als volgt te werk.

Ga naar Beheer metingen

BeheerMetingen.png

klik dan op het plus-teken

BeheerMetingen2.png

en zet bij het bewuste meettype het schuifje van 'Ja' op 'Nee'.

BerichtenInstellen.png

Als u dit doet bij:

  • 'Ontvang berichten over meting', dan ontvang u over dit meettype geen directe en geen coachberichten meer.
  • 'Ontvang alerts als SMS', dan ontvangt u bij overschrijding van de bovengrens geen SMS meer hierover.

Als u helemaal geen coachberichten meer wilt ontvangen, kunt u bij 'Mijn gegevens' er voor kiezen de knop bij 'Coachberichten - Ontvang wekelijkse coachberichten' op Nee te zetten.

Coachberichten.png

PM. Kijk hier als u de te bewaken grenzen van uw meettype wilt aanpassen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk